Tato prezentace dodržuje veškerá doporučení standardů XHTML 1.0 Strict a CSS2 vydaných konsorciem W3C.

Obsah prezentace: © 2008 HELTOS a.s.

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli textu či fotografie nebo části textu či fotografie zveřejněného na stránkách www.heltos.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Design & Code: © 2009 Inwebio s.r.o.
Bez předchozího písemného souhlasu inWebio s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, použití, přetištění nebo distribuce jakéhokoli grafického či programového materiálu použitého na stránkách www.heltos.cz